Est. Strijen 2014

Disclaimer

Disclaimer 

Bad Ass Seats (Kamer van Koophandel: 62318020), hierna te noemen Bad Ass Seats, verleent u hierbij toegang tot www.badassseats.nl en nodigt u uit de aangeboden artikelen te bekijken en te kopen.
Bad Ass Seats behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Bad Ass Seats spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist  is.
De op de website getoonde artikelen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze artikelen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bad Ass Seats.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Bad Ass Seats.Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bad Ass Seats nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze artikelen en tekst liggen bij Bad Ass Seats.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze artikelen en tekst is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bad Ass Seats, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Handelsmerk Disclaimer:

Bad Ass Seats staat op geen enkele manier in verbinding met  Harley-Davidson® Inc. De merknamen  Dyna Glide®, Electra Glide®, Evolution®, Fat Boy®, HD, H-D, Harley®, Harley-Davidson®, Heritage Softail®, Heritage®, Roadster®, Softail®, Sport Glide®, Sportster®, Super Glide®, Wide Glide®, Street Glide®  en Street Bob® zijn geregistreerde handelsmerken van Harley-Davidson® Inc., Milwaukee, U.S.A. Davidson, en worden slechts gebruikt  ter referentie.